Klasycyzm w architekturze Ameryki

Kiedy Stany zjednoczone zaczęły  zajmować miejsce najpotężniejszego  państwa na świcie, tamtejsza architektura zaczęła zwracać się ku klasycznym formom , tak aby przywrócić ducha antycznej demokracji ateńskiej oraz republikańskiego Rzymu.  Klasycyzm zapoczątkowała tu Nowa Anglia, właśnie w takim stylu powstały tam gmachy rządowe czy zgeometryzowane biblioteki oraz prywatne rezydencje. Na popularność stylu klasycznego w Stanach Zjednoczonych miało wpływ wiele czynników, między innymi gusta wczesnych osadników którzy ufali iż architektura Grecji i Rzymian była obywatelska i demokratyczna. Przykładem klasycystycznej budowli w Biały Dom w Waszyngtonie.  Oficjalna siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jednym z najsłynniejszych budynków na świecie.  Inny przykład to Uniwersytet Thomasa Jeffersona w Wirginii będący modelowym przykładem tego rodzaju budowli. Domy studenckie połączone są arkadowymi przejściami prowadzącymi wokół trawnika a na jego końcu  wzniesiono rotundę z cegły stanowiącą mała kopię rzymskiego Panteonu.  Klasyczny trzon kampusu uformował trwały obraz tej czcigodnej instytucji.Mówiąc o klasycyzmie stanów Zjednoczonych nie można również zapomnieć o Kapitolu w Waszyngtonie. Dziesiątko budynków rządowych wybudowanych w Stanach Zjednoczonych wzorowano na tym obiekcie. Składa się z dwóch skrzydeł – północne zajmuje senat, południowe zaś Izba Reprezentantów, połączonych rotundą pod ogromną , żeliwną kopułą ze 108 oknami. W tym miejscu znajdują się Sala Pamięci Narodowej z kolekcja obrazów i rzeźbami związanymi z historia Stanów Zjednoczonych. Rzeźby w stylu klasycznym zdobiące fronton nad głównym wejściem to symbole Wolności, Mądrości i Władzy. Półkoliste ustawienie foteli w Izbie reprezentantów symbolizuje demokrację i obydwie izby mają również galerie dla publiczności.